NAUTHIZ

NAUTHIZ

RUNY – NAUTHIZ

12027516_986038921435484_5012666987068470996_n

10 Runa Futharku

Pragermańskie – Naudhiz – Potrzeba; Przymus; (przymus losu)
Staronordyckie – Naudhr – Potrzeba; Pośpiech; Przymus
Staroangielskie – Nyd – Potrzeba; Pośpiech

 

 

Strapienie jest ciężarem na piersi
zwłaszcza synów człowieczych
staje się często pomocą
mimo wszytko i wybawieniem
jeśli ustrzegą się go w porę

Niedostatek stwarza sytuację trudną
ten, kto jest nagi, zamarznie na lodzie
Niedostatek cierpi niewolnica
w trudnych warunkach
krańcowo ciężkiej pracy

Przypisana mu jest 10 pieśń Odyna:

Pieśń dziesiątą znam , gdy czarownicę ujrzę
Lecące w powietrzu
Wtedy tak uczynię, że się zbłąkają
I nie odnajdą swej duszy.

Potencjał – Uważność (chodzi o czujność połączoną ze świadomością)

Znaczenie magiczne – Przeszkoda. Wyzwanie. Dyscyplina.

Symbolizuje – Powódź. Falę dziobową. Nieustanie podtrzymywany ogień lub łuczywo.

Kolor – W medytacji pojawiał mi się czerń lub popiół

Bogowi – Norny

12002167_986039071435469_1987302581676035110_n

WYKŁADNIA TRADYCYJNA (wzięta z “Sztuka wróżenia z run” Marii Piaseckiej)

Niedostatek jest zasadą oporu (sprzeciwu), czy też tarcia we wszechświecie. Podobnie jak w przypadku runy Hagalaz, jego źródło jest na zewnątrz człowieka i pozostaje poza kontrolą. Tutaj mieszczą się zasadnicze korzenie Orlog (przeznaczenia) – akcji i reakcji w łańcuchu zdarzeń. W ciemności i chłodzie runy Nauthiz można spełnić swe pragnienie ognia, lecz ogień ów winien być wytworzony wewnątrz nas samych.
Tak więc ogień konieczności rozpala się, aby usunąć strapienie.

Nauthiz uczy nas dwóch rzeczy:
Po pierwsze – Ból jest twoim przyjacielem – pokazuje, co “nie gra” w twoim ciele lub w życiu. Cierpienie jest zagubieniem w bólu i jest błędem… Nauthiz mówi, jestem wyzwaniem – boli, byś wiedział co naprawić.

Po drugie – określ swoje potrzeby (nie chęci). To czego chcemy, a czego potrzebujemy, to często dwie różne rzeczy. Czasami trzeba zrezygnować z chęci na rzecz potrzeb, ale jeśli nie chcesz mieć naprawdę ostrego załamania w życiu – pod żadnym pozorem (usprawiedliwieniem) nie rezygnuj z zaspokojenia potrzeb, by zaspokoić zachcianki.

W sumie przypomniała mi się jeszcze jedna nauka Nauthiz – czasami by dostać to czego chcesz, musisz doświadczyć czegoś przeciwnego. Kazda porażka jest szczeblem do sukcesu. Nauthiz jest naszymi ogniem i wodą, w którym hartujemy swoją wolę i charakter.

Jeśli pojawia się w odwróceniu – pokazuje swoją ciemną stronę. oznacza najczęściej – wdepnąłeś w bagno, schowaj dumę do kieszeni i poproś o pomoc. Sam nie dasz rady. Jeszcze jedno, przy odwróconej runie. przestań obwiniać siebie i innych. Wyciągnij naukę z lekcji losu i niweluj szkody oraz napraw błędy.

SŁOWA KLUCZE

Strona jasna:
Niepowodzenia. Konieczność ustalenia priorytetów. Określenie potrzeb. Ustalenie przyczyn kłopotów, braków i naprawa sytuacji. Wyzwania. przeszkody. Kłopoty. Opór, ale prowadzący do mocy. Trening. Rozpoznanie przeznaczenia. Dyscyplina…konieczność czujności i uważności. desperacja. Przezorność. Zaciętość. Wytrwałość i bezwzględność…oczywiście, jeśli chcemy zwyciężyć.

Strona ciemna:
Depresja. Apatia. Rozpacz i cierpienie…zagubienie się w bólu. Konieczność poproszenia o pomoc. Choroba. Inwalidztwo. Niedołęstwo. nieudacznictwo -zawsze winni są inni lub okoliczności. Labirynt życiowy. Mozół. Bieda. Kradzież. Klęska żywiołowa, lub po prostu porażka, klęska. Zagrożenia.

Jako talizman pomaga:
– zachować wole i wytrwałość
– przezwyciężyć ból i cierpienie
– wyjść z wydawałoby się beznadziejnych sytuacji
– określić potrzeby i zwiększyć inwencje
– załagodzić spór i nienawiść

Jako amulet chroni przed
– marnotrawstwem
– przesadą
– lekkomyślnością i rozrzutnością
– nadciśnieniem
– zwątpieniem i depresją
– uzależnieniami (od kogoś lub czegoś)

Można stosować ją terapeutycznie przeciwko zniechęceniu, depresji i jest pomocna przy leczeniu chorób dziedzicznych.
Dziesiąta pieśń, mówi, że można obronić się nią przed czarami lecącymi w naszą stronę – oczywiście, jest je zauważymy
(gdy czarownicę ujrzę
Lecące w powietrzu
Wtedy tak uczynię, że się zbłąkają
I nie odnajdą swej duszy).

UWAGA! 

Nieprzepracowana runa Nauthiz to robienie z siebie męczennika, postrzeganie się jako ofiary. Niedomiar energii runy Nauthiz może powodować lekceważenie potrzeb i niebezpieczeństw.

 Izabela Gruchalska
 

HAGALAZ

HAGALAZ

RUNY – HAGALAZ

Runa hagalaz © by Matylda B - ZiMatik 10-2004
Runa hagalaz
© by
Matylda B – ZiMatik
10-2004

 

 

Pragermańskie – Hagalaz – Grad; Lód

Staronordyckie – Hagall – Grad

Staroangielskie – Haegl – Grad

 

 

 

 

 

Grad ma najbielsze ziarna

Przybywa z wysokości nieba

Jak lawina strącony

Wkrótce staje się wodą

 

Grad jest ziarnem chodnym

I ulewą ziarnistą

I chorobą, która niszczy węże

Przypisana jest jej dziewiąta pieśń Odyna:

Dziewiątą znam: gdy muszę ratować

Mą łódź pędzoną po morzu

Wicher uspokoję na fali

I uśpię całą wodę.

Znaczenie magiczne – Przewartościowanie. Gwałtowna zmiana. Transformacja. Odrodzenie

Potencjał – Bezkompromisowość

Symbolizuje – Grad; kosmiczne pra-jajo

Kolor – mówią filetowy, jasnoniebieski, a mi zawsze pojawia się w kolorze bieli gradowej

Bóg – Ymir/ Hel/ Modgud

 

 

09

Wykładnia tradycyjna: Natura Hagalaz jest złożona. Implikuje rzutowanie (wychodząc od “ponad” lub “poza”) substancji trudnej i niebezpiecznej, która jest “ziarnem przyszłości”, otwierania i transformacji. Czasem proces ten poprzedzany jest kryzysem. tak można by zrozumieć sens runicznego wiersza, który czyni aluzję do gradu jako formy ziarna. Byłaby to transformacja ku wnętrzu kosmosu – ponowne zjednoczenie biegunowych opozycji. Cyfra 9 reprezentuje tu zakończenie jakiegoś procesu.

 

Czego nas uczy?

Mnie ta runa uczy kilku rzeczy. Po pierwsze, że w życiu niezmienna jest sama zmiana. Grad jest ciałem stałe, który zmieni się w płyn (wodę), która zmieni się w parę wodną, by potem znów wrócić jako woda lub grad. Pomimo zmiany stanu, wciąż jest wodą, dlatego uczy mnie, ze pewne rzeczy są w swej zmienności niezmienne. To uczy mnie o mojej psychice, duszy i świadomości. Chociaż moje moje emocje się zmieniają, chociaż mój wygląd się zmienia, zmienia się moja wiedza i świadomość w swym rdzeniu jestem niezmienna. Kluczem do Oświecenia jest odkrycie tej istoty (nadal nad tym medytuje).

Po drugie uczy mnie, że zło i dobro są pojęciami względnymi. W końcu Hagalaz jest “chorobą, która niszczy węże”. Z jednej strony grad potrafi zniszczyć plony, z drugiej zmienia się w życiodajną wodę. Inaczej mówiąc uczy mnie dostrzegania w danej sytuacji dobrych stron i wyciągania korzyści. Uczy mnie, ze mogę mieć rozczarowania, klęski i poczucie krzywdy lub mogę mieć doświadczenia, nauki i motywację do zmian. W trudnej sytuacji, gdy myślę o niej przypominają się mi słowa “prawda leży tam, gdzie rozpoznamy ciemność jako cień światła” (Akron).

Po trzecie z powodu dziewiątej pieśni Odyna uczy mnie jak przekuwać wściekłość na determinacje. Jak powstrzymać nieprzemyślane słowa, które mogą wzniecić burze i powstrzymać mnie do dopłynięcia do celu…uspokoić emocje, być zimną jak lód i z precyzją skalpela  przetransformować sytuacje (lub siebie) na lepszą.

Dziewiątą znam: gdy muszę ratować

Mą łódź pędzoną po morzu

Wicher uspokoję na fali

I uśpię całą wodę.

Po czwarte i najważniejsze uczy mnie, że każdy jest ziarenkiem gradu, kosmicznym pra-jajem, każdy jest magiem. Pytanie tylko czy i kiedy przebudzi w sobie tą moc.

Podsumowując, uczy mnie podejmowania wyzwań, wprowadzania i godzenia się z zmianami i transformacjami jakie niesie mi życie.

SŁOWA KLUCZE

Strona jasna: Transformacja. Metamorfoza. Gwałtowna zmiana. Kryzys i odrodzenie. Mistyczne poznanie. Przebudzenie. Przewartościowanie. Siła przetrwania. Dopełnienie. Zmiana zgodna z przekonaniami i ideałami. Zmiana miejsca, kultury, religii, pracy, czy po prostu stylu życia. Objawienie. Wiedza mistyczna. Nowe możliwości.

Strona ciemna:  Kryzys. Stagnacja. Katastrofa. Utrata mocy. Trwanie w cierpieniu. Błędne koło. Dreptanie w miejscu. Pozorny rozwój. Autodestrukcja. Samobójstwo. Życie przeszłością. Bierne poddawanie się losowi.

Jako talizman pomaga

 • Aktywnie bronić się. Jest runą bardziej obronną niż ochronną. Raczej stosowało się ją dla domu, statków niż jako osobistą.
 • Zamykać pomieszczenia 
 • Odzyskać równowagę,
 • Przetrzymać kryzys, wyciągnąć naukę i zmienić się oraz sytuacje na lepsze.
 • Zmienić wrogów na sojuszników.

Jako amulet chroni przed:

 • Stagnacją
 • Kryzysem
 • Negatywnym promieniowaniem
 • Atakami
 • Wypadkami
 • Nieszczęściami

UWAGA!

Nieprzepracowana prowadzi do chłodu emocjonalnego, zdystansowania, oziębienia uczyć, braku współczucia i zniwelowania empatii. Może też prowadzić do zamknięcia się na świat zewnętrzny, totalne oderwanie od rzeczywistości. Nadmiar jej energii może zablokować wszelką spontaniczność i radość. Zamknięci w lodowym więzieniu będziemy wegetować zamiast doświadczać. Zablokowanie natomiast tej energii może objawić się jako totalny zastój i brak zmian w życiu. Podsumowując jest to runa potężnej energii i transformacji. Posługuj się nią mądrze, każdy kryzys i transformacja jest newralgicznym punktem, wymaga całej czujności, kontroli i świadomego działania.

Wykładnia tradycyjna  wzięta z książki Piaseckiej “Sztuka wróżenia z run”

 

Izabela Gruchalska

 

WUNJO

WUNJO

RUNY – WUNJO

wunjo1

 

Pragermańskie – Wunjo – Wesołość

Staronordyckie – Vend – Wesołość; nadzieja

Staroangielskie – Przyjemność; radość

 

 

Jest taka radość,

Która zna niewiele trosk

Bólu i smutku

 

Taka, która sama przez się posiada

Moc dobroczynną

Posiada dość dobry dom.

 

Przypisana jest jej ósma pieść Odyna:

Ósmą pieśń znam, co wszystkim jest

Pożyteczna

Gdy zawiść powstanie wśród władcy synów

Umiem ją wraz uśmierzyć.

\

Znaczenie magiczne –  Błogostan; Entuzjazm; Życzliwość

Potencjał – Życzliwość

Symbolizuje – Flagę lub sztandar rodu

Kolor – mówią żółty/złoty, a mnie zawsze pojawia się w kolorze pomarańczowym

Bóg – Odyn (jako Osi/ Wotan); Freyr

Wunjo

Wykładnia tradycyjna:

Oto zasada idealnej harmonii między pierwiastkami – zwłaszcza tymi, które oderwały się od swego źródła. Harmonia i radość, pozytywny nastrój pojawiają się tu w sposób naturalny.

Czego nas uczy?

Przede wszystkim uczy mnie, że szczęście jest stanem umysłu a nie posiadania (kogoś lub czegoś). Bardzo mocno przypomina mi o tym ósma pieśń Odyna, która miała uśmierzać zawiść. Czyli, by być szczęśliwym trzeba nauczyć się cieszyć tym co mamy, a odrzucić chciwość, zawiść, zazdrość i zachłanność. Jeśli chcemy osiągnąć szczęście najpierw powinniśmy znaleźć je we własnym wnętrzu…a potem pomnożyć je poprzez dzielenie się nim. Ta runa chyba najlepiej odzwierciedla myśl “Każdy kto jest szczęśliwy jest dobry, nie każdy kto jest dobry jest szczęśliwy”. Kiedy jest w nas harmonia, spokój i szczęście, jesteśmy łagodniejsi, bardziej wyrozumiali, chętniej dzielimy się z innymi tym co mamy. Kiedy mamy wewnętrzną radość i spokój łatwiej nam stworzyć przyjazny i ciepły dom – Ta radość, jak mówi pieśń 

“Taka, która sama przez się posiada

Moc dobroczynną

Posiada dość dobry dom.”

Ta runa uczy mnie, że by coś dać muszę to mieć. Aby obdarować kogoś szczęściem i miłością najpierw mam je mieć w sobie, dopiero potem mogę się nimi dzielić. Symbolizuje flagę rodu – uświadamia mi to, że szczęśliwe osoby budują szczęśliwą społeczność. Trzeba dbać o potrzeby (nie zachcianki) najbliższych i dzielić się z nimi tym co mamy najcenniejsze – czasem, uwagą, szczęściem i miłością. W sumie runa ta uczy mnie czerpania radości życia i dzielenia się nią. 

 

SŁOWA KLUCZE:

Strona jasna: Radość. szczęście. Wspólnota. Zadowolenie,. Sława. Upojenie. Pogoda ducha. Równowaga. Życzliwość. Optymizm. Dobra passa. Spełnienie. Prosta radość. Cieszenie się z tego co mamy. Społeczna harmonia. Akceptacja. Przyjaźń. Dobrobyt. Wypracowany spokój materialny. Powodzenie.

Strona ciemna: nerwice. Blokady. Depresje. Kłótnie. Wyobcowanie. Eliminacja. Nieporozumienia. Pech. Zwątpienie. Nieprzyjemne sytuacje. Nieodpowiedzialność. Przygnębienie. Bycie nieszcześliwym. Brak akceptacji. Kłopoty materialne.

 

Jako talizman pomaga

 • mieć dobra passę
 • czuć się dobrze w zespole i zachować swoją indywidualność
 • być szczęśliwym i radosnym
 • mieć oddanych przyjaciół

Jako amulet chroni przed:

 • kłótnią
 • nerwicami
 • depresją
 • wyobcowaniem
 • zwątpieniem
 • byciem nieszczęśliwym

UWAGA!

Nieprzepracowana Wunjo może nas skłaniać do “beztroski”, życia na kredyt, liczenia zawsze na szczęście. Blokada energii Wunjo to skłonności do depresji, widzenie gorszych stron życia, pech.

Wykładnia tradycyjna wzięta z książki Piaseckiej “Sztuka wróżenia z run”

 

Izabela Gruchalska

GEBO

GEBO

RUNY – GEBO

gebo

 

Pragermańskie – Gebo – prezent, gościnność

Staronordyckie – Gibt – prezent, wesele

Staroangielskie -Gyfu – dar, wspaniałomyślność

 

Dar jest dla każdego człowieka

Dumą i modlitwą

Pomocą i dobrodziejstwem

A dla wszystkich podróżników bezdomnych

Domostwem i ciałem

Tak jak dla tych,

Którzy niczego posiadają.

Przypisana jest jej siódma pieśń Odyna:

Siódmą znam: gdyby ujrzał płomień wysoki

Nad towarzyszami sali

Niech płonie tak szeroko, bym go nie ugasił

Taką pieśń umiem zaśpiewać.

Znaczenie magiczne – Dzielenie się. Jedność. Dar duchowy. 

Potencjał – Miłość

Symbolizuje – Bogów

Kolor – Mówią głęboki niebieski, błękit, a mnie pojawia się w barwach pereł.

Bóg – Odyn/Freya

runas-gebo-carta-309x450

 

Wykładnia tradycyjna:

Oto zasada potrójnego daru Odyna: świadomości boskiego tchnienia i formy. Jest to również zasada brania i dawania, esencja wymiany między dwoma bytami, między dwoma sferami. Jest to ofiara lub dar dar ludzi od bogów – dziękczynienie czy też prośba. W społeczności odnajdujemy tę zasadę jako prostą gościnność.

Czego nas uczy?

Mnie uczy równowagi między dawaniem i braniem. Aby podążać drogą duchową, muszę zarówno dawać, jak i otrzymywać. Zawiera ona w sobie podarunek, ofiarującego, jak i przyjmującego. Umiejętność rozdzielania dóbr, umiejętność wydatkowania energii, umiejętność modlitwy, dawania i przyjmowania darów…nie tylko losu – jest dla mnie w tej runie. Jeśli o coś prosimy powinniśmy być gotowi dać coś w zamian – czas, wdzięczność, dar, uwagę…siebie. W magii zawsze będzie wymagany nakład energetyczny, by uruchomić to, czego się pragnie. Gebo uczy mnie czterech etapu rozwoju w miłości, dawania i brania:

 1. Brać, aby cieszyć się.
 2. Dawać, aby cieszyć się.
 3. Dawać, aby sprawiać radość innym.
 4. Brać, aby sprawiać radość innym.

Inaczej mówiąc pasują do niej słowa Lao Tsy “Kiedy robisz coś dla innych, nie zapominaj o sobie. Kiedy robisz coś dla siebie nie zapominaj o innych”. W sumie idealnie oddaje ją stosunek seksualny – wymiana energii, obdarowywanie się przy wzajemnym braniu i przyjmowaniu.

 

SŁOWA KLUCZE

Strona jasna: Dar. Prezent. Podarunek. Wymiana. Gościnność. Miłość. Jedność. Szacunek. wzajemne wsparcie. Wierność. Ofiarowywanie. Poświęcenie. Małżeństwo. Mistyczne połączenie. Stosunek seksualny. Fuzja. Wymiana magiczna. Adopcja. Dar losu. Wspaniałomyślność. Szczodrość.

 

Strona ciemna: Chciwość. Zazdrość. Zawiść. Rozrzutność. Marnotrawstwo. Rozmienianie się na drobne. “Rzucanie pereł przed wieprze”. Niewdzięczność. Niedocenienie. Samotność. Wykorzystanie. Uzależnienie i manipulacja. Przekupstwo. Cynizm. Ekscentryzm. Pogarda. Skąpstwo. Zachwianie równowagi między baniem a dawaniem w jedną lub drugą stronę. Kłótnie. Nieumiejętność asymilacji. Wyłudzenie.

 

Jako talizman pomaga:

 • być wspaniałomyślnym
 • otrzymać boski dar, dar losu
 • osiągnąć jedność w miłości
 • zdobyć szacunek i wierność
 • umieć przyjmować i dawać – umiejętnie dzielić się dobrami

Jako amulet chroni przed:

 • chciwością
 • samotnością
 • nieuczciwością
 • urazami 
 • zatorami
 • kłótniami
 • niewdzięcznością
 • oszustami

UWAGA!

Nieprzepracowana Gebo może prowadzić do rozrzutności, marnowania sił i energii, pozwalania się wykorzystywać. Blokada Gebo prowadzi do skąpstwa, zawiści i chciwości.

 

Izabela Gruchalska

 

 

KENAZ

KENAZ

RUNY – KENAZ

kano

 

Pragermańskie – Kenaz – Pochodnia

Staronordyckie – Kaun – Wrzód

Staroangielskie – Cen – Pochodnia

 

 

Pochodnię każdy śmiertelnik zna

Poprzez ogień

Jest on jasny i pełen blasku

Płonie jak zwykle

Gdy szlachetni odpoczywają 

W swych domostwach.

 

Smutek jest przeznaczeniem dziecka

I rózgą

I mieszkaniem ciała zgniłego.

 

Przypisana jest jej szósta pieśń Odyna:

Pieśń szóstą znam, jeśli mnie zrani ktoś

Drzewa korzeniem świeżym,

Człowiek, co nienawiść mą wznieci

Szkodę niech większą od mojej poniesie.

pobrane (16)

Znaczenie magiczne – Twórczość. Oświecenie. Narodziny.

Potencjał – Żarliwość

Symbolizuje – Światło pochodni

Kolor – Jaskrawoczerwony/pomarańczowy…a mnie się pojawia w medytacji zawsze jako płomień…czyli od niebieskiego do żółcieni.

Bóg – Freyja; Heimdall; krasnale

Wykładnia tradycyjna:

Oto zasada twórczości i analizy, ta, która nadaje rzeczom formę. Kenaz jest ogniem boskiej inspiracji, kontrolowanym przez sferę sztuki. Wiąże się z twórczością artystyczną. Symbolizuje ogień pochodni, serca, ołtarza, stosu pogrzebowego.

 

Czego nas uczy?

Mnie przede wszystkim przypomina, że w każdym z nas jest ogień, iskra boża, która potrzebuje żarliwości, uwagi i opieki (podsycania), by płonęła pełnym, mocnym światłem. Jest dla mnie symbolem talentu, świadomości, intelektu i wiedzy, które sprawiają, że nasza praca jest dobra i natchniona. Kenaz przypomina mi zawsze, że pochodnia może oświetlić drogę lub spowodować pożar. Wiedza i talent mogą być wykorzystane, by rozświetlić życie sobie i innym lub by je zniszczyć. “Smutek jest przeznaczeniem dziecka, i rózgą, i mieszkaniem ciała zgniłego” lub szóstą pieśń Odyna, przypisaną do niej, która mówi o zemście. A jednak ogień pochodni przynosił nadzieję, rozświetlał drogę lub po prostu izbę, w której odpoczywali szlachetni. Kenaz jest dla mnie wolą i gotowością do tworzenia, do wprowadzania zmian. Jest także runą potencji, namiętności i seksualności.  W języku staronordyckim nazwa jego znaczy – wrzód, czyrak, gorączka czy zapalenie. Są to stany, które świadczą, ze organizm się broni. Wymagają jednak szybkiego i radykalnego działania…przecięcie wrzodu, wyczyszczenie i założenie opatrunku, przy ostrych stanach zapalnych już nie ziółka a antybiotyki. Jednakże stan zapalny jasno i wyraźnie pokazuje (oświetla), czym należy się zająć. Reasumując Kenaz uczy mnie twórczego podejścia i żarliwości w działaniu. Uczy mnie, że “Wola tworzy”. 

SŁOWA KLUCZE

Strona jasna: Twórczość. Olśnienie. Narodziny. Żarliwość. pasja. Mistrzostwo. Realizowanie pomysłów. Transformacja. Nauka. Oświecenie. Zdolności techniczne i manualne. Technika. rzemiosło. Nowy pomysł. Kształtowanie materii i/ lub siebie. Namiętność.

 

Strona ciemna:

Choroba. Załamanie. Niemoc twórcza. Apatia. Poparzenie. Gorączka. kalectwo. Niezdolność do pracy. Brak wiary we własne siły. Wypalenie. Bierność. Marnotrawstwo talentu i umiejętności. Obojętność. Wygaśnięcie namiętności.

 

Jako talizman pomaga:

 • zmienić się
 • kontrolować swoje energię – wole, pasję, ale też po prostu energie
 • rozniecić pasję i osiągnąć mistrzostwo

Jako amulet chroni przed:

 • załamaniem i apatią
 • stanami zapalnymi, wrzodami, poparzeniem, gorączką.
 • niekorzystnymi wpływami
 • pożarem i ogniem
 • wypaleniem się

UWAGA!

Utrata kontroli nad energią Kenaz, lub brak władzy nad nią, może spowodować “sparzenie się” na czymś z powodu pójścia za swoimi instynktami, bez zachowania zdrowego rozsądku. Może też doprowadzić do stanów zapalnych w środowisku i zniszczenia (spalenia) więzi koleżeństwa. Inaczej mówiąc zapaleńcy raczej nie powinni korzystać za bardzo z tej runy. Z drugiej strony zablokowanie energii Kenaz prowadzi do niemocy twórczej, apatii lub zgubienia kierunku działania. Reasumując, tak jak z ogniem i pochodnią należy się nią obchodzić…mądrze i ostrożnie.

 

Izabela Gruchalska

 

 

 

RAIDHO

RAIDHO

RUNY – RAIDHO

462ccac497_99283261_o2

 

 

 

Pragermańskie – Raidho – Wóz

Staronordyckie – Reidh – Jazda; Rydwan wojenny

Staroangielskie – Jazda; droga

 

 

Jazda konna nie sprawia trudności

Żadnemu wojownikowi

Na dziedzińcu własnego domostwa,

Lecz jest niełatwa

Dla kogoś, kto siedzi

Na potężnym koniu, 

Podczas długiej podróży.

 

Jazda konna, jak się powiada

Jest najgorszą rzeczą dla koni.

 

Przypisana jest jej piąta pieśń Odyna:

 

Znam piątą pieśń, gdy wrogi oszczep,

Rzucony leci w walczących tłum,

Nie pędzi tak hardo, bym go nie zatrzymał,

Gdy wzrok mój go dosięgnie.

pobrane (15)

Znaczenie magiczne – Ruch. Zmiana. Wybór

Potencjał – Entuzjazm

Symbolizuje –  Rydwan wojenny Thora; Słoneczny powóz

Kolor – Jaskrawoczerwony

Bóg – Thor/Forseti/Ing/Rig

Wykładnia tradycyjna:

Oto zasada rytmu i proporcji w dynamice, lub też zasada oddziaływań energetycznych. jest to cykliczność w formie spiralnej, która rządzi proporcją i doskonałymi interwałami. Z tego powodu Raidho jest runą dalekiej podróży; długiej  trudnej podróży dojrzewania, stawania się w świecie, podróży duchowej. Wędrówka wymaga dobrej rady i racjonalnego postępowania. Raidho stanowi praktyczny wymiar tego, co zainspirowała Ansuz.

 

Czego nas uczy?

Raidho uczy mnie przede wszystkim umiejętności kierowania własnym życiem i wybierania dróg. Uczy mnie, że entuzjazm jest potrzebny, by nie dopadło nas zniechęcenie. Kiedy pojawia się ta runa, widze siebie kierującą pojazdem…lub końmi. Wymaga to ode mnie świadomości tego, czego chce (gdzie chcę jechać), zdecydowania, umiejętności dostosowania szybkości do drogi oraz wiedzy, kiedy należy odpocząć. Jednakże drogi i jazda nimi nie byłaby bezpieczna, gdyby nie było przepisów i zasad drogowych. Dla mnie Raidho jest runą “porządku i prawa”- zarówno praw natury, jak i praw społecznych. Raidho może pomóc zatrzymać oszczep w ciebie rzucony, pod warunkiem, że go dostrzeżesz i złapiesz. Raidho uczy mnie przygotowania i właściwego podejścia do pracy i podróży. Uczy mnie działania w zgodzie ze swoim rytmem i rytmem natury. Otwiera mnie na poznanie naturalnych praw i kosmicznych cykli. Uczy, że “niezmienna jest tylko zmiana”, że wszystko, co żyje zmienia się. Jeśli nie pozwalam na zmianę – nie tylko nie idę do przodu, nie rozwijam się, ale również skazuje się na zapomnienie i śmierć. Jednakże powinno się pamiętać, że “Jazda konna, jak się powiada, Jest najgorszą rzeczą dla koni.” – umiejętnie korzystaj z narzędzi i pomocy innych.

 

SŁOWA KLUCZE

Strona jasna:  Ruch. Działanie. Rozwój. Reguły. Prawa i normy. Racjonalizm. Podróże. Sprawiedliwość. Entuzjazm. Uporządkowany rozwój. Wybór. Rytm. Przełamywanie rutyny. Podążanie do celu w zgodzie ze sobą, innymi i prawami. Dojrzewanie. Przeprowadzka. Zmiana pracy.

 

Strona ciemna: Niebezpieczeństwo w podróży. Utrudnienia w podróży. Rezygnacja z podróży. Wypadek. Kryzys. stagnacja, Niesprawiedliwość. Chaos. irracjonalizm. Brak możliwości ruchu. Bezkompromisowość. Bezruch. Zły wybór. Postępowanie wbrew sobie. Niekorzystna zmiana. Niekorzystny wyrok.

 

Jako talizman pomaga

 • uznać wewnętrzne przewodnictwo
 •  podążać przez życie w zgodzie z własnym rytmem
 • podczas spraw sądowych i urzędowych

Jako amulet chroni przed:

 • niebezpieczeństwami w podróży
 • chaosem
 • niesprawiedliwością
 • stagnacją
 • chorobami serca 
 • chorobami stawów i mięśni.

 

UWAGA!

Nadmiar energii Raidho może powodować “klapki na oczach”, “zapędzenie się” i pójście po trupach do celu. Zablokowanie energii Raidho prowadzi do niesprawiedliwości, śmieszności i irracjonalizmu

Wykładnia tradycyjna wzięta z książki Piaseckiej “Sztuka wróżenia z run”.

Izabela Gruchalska.

 

Oczyszczanie Tarota

Jak zwykle ” Witches’ spell – a – day almanac” był inspiracją i przypomniał mi , że jest jeszcze wiele tematów dość ważnych, których nie poruszałam. Zaglądając do niego znalazłam artykuł o oczyszczaniu narzędzi wróżenia. Jest to podstawa dla każdego zajmującego się dywinacją. Jak zwykle po artykule przedstawię rady mojej babci i swoje sposoby związane z trzymaniem i oczyszczaniem narzędzi do wróżenia. A teraz artykuł Raven Digitals

ls

 

 Oczyszczanie Tarota i Narzędzi Wróżebnych

Łatwo jest przyjąć na fakt, że nasze narzędzia do wróżb potrzebują regularnego usuwania zanieczyszczeń. Pamiętanie, że te narzędzia są naczyniem (w oryginale było użyte “host”, przyp. tłum.) zarówno kosmicznych, jak i interpersonalnych energii, ma to sens, że ich energia powinna być co jakiś czas wyrównywana.

Wejdź w świętą przestrzeń i “pracę” z narzędziem. Potasuj karty, przekartkuj runy, poturlaj kryształową kulę – cokolwiek potrzebujesz zrobić.

Skieruj się na wschód i pobłogosław swoje narzędzie dymem z szałwii.

Skieruj się na południe i pobłogosław swoje narzędzie płomieniem świecy.

Zwróć się w stronę zachodu i oczyść oraz uświęć swoje narzędzie wodą.

Zwróć się w stronę północy i pobłogosław swoje narzędzie sporą dawką soli.

Na koniec, połóż je na parapecie, by wchłonęło zarówno światło słońca jak i księżyca przez tak wiele dni, jak podpowiada ci  intuicja.

Szczęśliwego wróżenia.

Raven Digitals

stock-photo-still-life-with-evil-candles-witch-books-and-the-tarot-cards-fortune-telling-seance-or-black-391017247

Moja babcia zawsze mówiła. Pamiętaj swoje narzędzia znaj i szanuj. Trzymaj je w pudełku, lub woreczku, by przed brudem były zabezpieczone. Uważaj na nie i zawsze oczyszczaj. Jak masz nowe dostrój do siebie. Potem nie mówiła, lecz po prostu pokazywała…pozwolę sobie zdradzić kilka jej prostych sposobów.

Jak dostaje nowe karty – dostarajam je do siebie. Oglądam je dokładnie i tasuje dopóki ich nie “poczuje”, a potem sprawdzam, wyciągając jedną kartę…powtarzam tą operacje, dopóki karty mnie personifikującej nie wyciągnę. Po prostu wtedy już wiem, że są moje. Oczywiście, nie zwalnia mnie to z “obowiązku” dalszej pracy z nimi i nad nimi – medytacji, zapoznawania itd. To, że muzyk nastroił skrzypce, nie zwalnia go od ćwiczenia z nimi.

Po skończonej wróżbie, tak jak moja babcia lekko uderzam kartami w blat, by rozproszyć energię podczas danej wróżby nagromadzoną. 

Karty oczyszczam porządnie, gdy czuję, że tak trzeba. Najczęściej nad kadzidłem lub płomieniem świecy. Każdą kartę z osobna. Po takim oczyszczeniu zawsze powtarzam dostrojenie narzędzia do siebie. 

Jeśli chodzi, czy wolno dawać swoja narzędzie komuś do ręki. Moja babcia mówiła…podejdź do tego jak do czegoś intymnego, tylko twojego jak np. bielizna lub szczoteczka do zębów. Co poniektórzy mają prawo obejrzeć…ale używać nikt poza tobą.

Izabela Gruchalska 

 

Ansuz

Ansuz

RUNY – ANSUZ

14ansuz

 

Pragermańskie – Ansuz – Bóg i Bóg przodków

Staronordyckie – Ass- Bóg Aesir

Staroangielskie – Os – Bóg

 

 

Bóg-Usta przewodzi

Wszelkim słowom

Jest fundamentem mądrości

Dla szlachetnych buntowników

Nadzieją i dobrodziejstwem.

Ujście rzeki jest drogą

Dla wielu podróżnych,

Lecz pochwa jest drogą dla mieczy.

Przypisana jest jej czwarta pieść Odyna:

Czwartą pieśń znam, jeśli by mnie w kajdany zakuto,

Śpiewam tak, że mogę iść wolny.

Spadają mi z nóg kajdany,

a z rąk więzy.

04

Znaczenie magiczne – Inspiracja; porozumienie; mądrość

Potencjał – Mądrość

Symbolizuje: Odyna; Usta; Znak

Kolor – Ciemnoniebieski, ale czasami też pojawia mi się w medytacji perłowo-niebieski.

Bóg – Odyn

Wykładnie tradycyjna:

Oto zasada świadomej boskiej mocy, która wcielona jest w boga Odyna. Odyn stanowi wzór transformacji „Ja”, nie jest natomiast bogiem, z którym wyznawca szuka jedności, zespolenia. Ansuz przedstawia misterium metajęzyka, który wcielony jest we wszystkie systemy lingwistyczne i symboliczne. Stanowi runę świadomości syntetycznej.

Czego nas uczy?

Ansuz uczy nas wagi słowa i wagi milczenia. Odyn był Bogiem mądrości, oddał oko za mądrość. Poświęcił sam siebie, przybijając do drzewa by zdobyć runy. Ansuz jest nadzieją i dobrodziejstwem dla szlachetnych buntowników. Jednakże jest w wierszu runicznym też zdanie, ze pochwa jest drogą dla mieczy…słowa mogą być bronią obosieczna. Słowa mogą przynieść wolność i ratunek (czwarta pieśń Odyna), ale też spowodować walkę. Odyn miał czterech wiernych towarzysz – dwa kruki Hugin – Myśl i Munin – Pamięć, które przynosiły mu wieści i dwa wilki, Ger- Zachłanny i Freki – Srogi. Przy medytacjach nad Ansuzem najczęściej pojawiają mi się Kruki. Ptaki mądrości, myśli, śmierci i wieczności. W tradycji nordyckiej usta symbolizują komunikację. Większość zawsze kojarzy Ansuz z poezją, słowami, elokwencją, inspiracją i…ma racje. Jednakże dla mnie jest ona czymś więcej – jest komunikacją i mądrością. Jest wymianą poglądów, nauką i nauczaniem. Dla mnie mądrość to przede wszystkim umiejętność nauki i wyciągania wniosków. Jednakże niewiele się nauczysz, kiedy będziesz mówił. Człowiek mądry potrafi słuchać i słyszeć, patrzeć i widzieć…Ansuz uczy nas mądrości. Uczy słuchania, znaczenia słów i umiejętnego ich używania. Przynajmniej mnie. Uczy odpowiedzialności za wiedzę i dzielenia się nią.

SŁOWA KLUCZE

Strona jasna: Inspiracja. Synteza. Mądrość. Transformacja. Słowo. Komunikacja. Porozumiewanie. Porozumienie. Zrozumienie. Tworzenie mądrości. Pamięć. Dobry omen. Siła przekonywania. Błyskotliwość. Elokwencja. Dyplomacja. Nauczanie i nauka. Zdanie egzaminów. Zdolności językowe, oratorskie – ogólnie umiejętność posługiwania się słowem. Erudyta. Prawda. Zdolności jasnowidzenia. Umiejętność przewidywania.

Strona ciemna: Brak inspiracji. Niemoc twórcza. Obłuda. Manipulacja. Plotki. Oszczerstwa. Nieprawdziwe wiadomości. Szum informacyjny. Niespełnione obietnice. Kłamstwa. Oszustwa. Nieporozumienia. Rozczarowania. Melancholia. Problemy z mówieniem lub niemowa. Zakłócenia w komunikacji.

Jako talizman pomaga:

 • uwolnić się od własnych lęków

 • wzmocnić zdolności jasnowidzenia i magiczne

 • być przekonywującym

 • zdobyć wiedzę

 • być kreatywnym

Jako amulet chroni przed:

 • Śmiercią i strachem

 • Zniewoleniem

 • osunięciem od boskości

 • intrygami, fałszem, plotkami i oszczerstwem

 • manipulacją

 • chorobami gardła i dróg oddechowych

 • kłopotami z wysławianiem się.

UWAGA!

Niebezpieczeństwo może pojawić się na skutek niewłaściwego posługiwania się wiedzą. Może spowodować zamknięcie uszu na mądrość innych i „zakrzyczenie” głosów rozsądku. Niebezpieczne jest także wewnętrzne rozproszenie. Zablokowanie energii Ansuz prowadzi do melancholii lub „śmierci” intelektualnej.

Wykładnia tradycyjna wzięta z książki Piaseckiej”Sztuka wróżenia z run”

Izabela Gruchalska

Thurisaz

Thurisaz

Runy Thurisaz

images (7)

3 Runa Futharku

Pragermańskie – Thurisaz – olbrzym, siłacz/silny

Staroangielskie – Thorn – cierń

Staronordyckie – Thurs – olbrzym

 

Cierń jest bardzo ostry

Dla szlachetnych

Którzy go chwytają

Niezmiernie srogi dla człowieka

Który to sięga

 

Przez olbrzyma chorują kobiety

Trochę radości w nieszcześciu

Olbrzym jest udręką dla kobiet

Mieszkańcem skal

I mężem olbrzymki

 

Przypisana jest jej 3 pieśń Odyna:

Trzecią pieśń znam, gdy zajdzie konieczność

Opetania nieprzyjaciół

Ostrza tępię mym wrogom

Nie chwyci im ni miecz, ni podstęp.

Potencjał: Niezłomność

Znaczenie magiczne: Przeszkoda, próba, moc duchowa.

Symbolizuje: Młot lub olbrzyma; cierń

Kolor – przypisują mu jasnoczerwony, ale mi się pojawia w medytacji w kolorach czerni i czerwieni.

Bogowie – Thor/Donar i olbrzymy

 

Wykładnia tradycyjna:

Thurisaz jest siłą reaktywną brutalnej natury. Stanowi reakcję spotkania dwóch przeciwstawnych energii i transformacje jej w energię kinetyczną. Procesy owe zachodzą w naturze jako siły nieświadome i należy je przezwyciężyć jeśli przekraczają swoje domeny. Runa ta jest symbolicznym znakiem energii psychoseksualnej, która nieświadomymi kieruje, a świadomi używają jej do trancsformacji.

Thurisaz uczy mnie:

Szacunku dla swojej mocy i swojej podświadomości. Jest jedną z najczęściej wykorzystywanych run w magii, szczególnie jako runa ochronna “Trzecią pieśń znam, gdy zajdzie konieczność opętania nieprzyjaciół. Ostrza stępię mym wrogom. Nie chwyci im ni miecz, ni podstęp.” jednocześnie uczy nas, że wszystko ma dwie strony “Ciern jest bardzo ostry dla tych, którzy go chwytają […] Przez olbrzyma chorują kobiety […]”. Moc powinna podlegać rozsądkowi. Thurisaz pokazuje mi, że gniew może dać mi siłę potrzebną do wyjścia z trudnej sytuacji, ale również może mnie zniszczyć. Thurisaz uczy mnie szacunku do podświadomości, mocy i emocji…uczy mnie niezłomności, ale też wyważenia.

W sumie Thurisaz przypomniał mi bardzo ważną rzecz – “Gniew jest brakiem zgody na nieprawidłowość”. Ode mnie zależy czy ja będę kierowała nim, czy on mną.

SŁOWA KLUCZE

Strona jasna:

Wytrzymałość, Niezłomność. Przebojowość. Zaradność. Zdecydowanie. Gniew. Moc duchowa. Potencja. Wyzwania. Sprawdzian. Witalność erotyczna, Brutalność. Bezwzględność. Bezkompromisowość. Dowództwo. Wojownik. Walka z przeciwnościami.

 

Strona ciemna:

 

Przymus. Brak ochrony. Furia. Impulsywność. Bezradność. Smutek. Rozpacz. Przemoc. depresja. Niebezpieczeństwo. Desperacja. Zdrada. Szaleństwo. Tyrania. Agresja. Okrucieństwo. Korupcja. Krzywda. 

 

Jako talizman pomaga:

 • przebudzić się i być czujnym
 • bronić się i pokonać przeciwnika
 • przebudzić do życia związki miłosne
 • zachować witalność

 

Jako amulet chroni przed: 

 • tchórzostwem
 • gwałtem
 • przemocą
 • cierpieniem
 • chorobą
 • odrzuceniem

 

Można ją stosować terapeutycznie, by mieć siłę zdecydowanie, konsekwentnie działać.

UWAGA

Nadmiar energii tej runy prowadzi do agresji, furii, kierowania się tylko instynktami. Niedomiar powoduje, apatię, depresję, brak chęci do życia

.03 

Izabela Gruchalska

 

 

 

 

 

Uruz

Uruz

RUNY – URUZ 

images (8)

 

Pragermańskie – Uruz – Tur

Staronordyckie – Ur – Mżawka; Bawół

Staroangielskie – Ur – Bizon; Wół

 

Tur jest nieulękły

Ukoronowany rozległym porożem

Zwierze dzikie niezmiernie

Walczy za pomocą rogów

Słynny biegacz wrzosowisk

Jest zwierzęciem odważnym

 

Lichy metal jest przyczyną uszczerbku

Często ren biegnie przez głębokie śniegi

Mżawka to łzy chmur

Sprawia, że lodu ubywa

Nienawidzą jej pasterze.

 

 

Przypisana jest jej druga pieśń Odyna:

Znam inną, której ludzie potrzebują

Gdy chcą, jako uzdrowiciele działać.

02

 

Potencjał: Wytrzymałość

Znaczenie magiczne: Moc. Ochrona. Zdrowie.

Symbolizuje: Tura lub mżawkę.

Kolor: Mówią ciemnozielony lub czarny, ale mnie w medytacji pojawia się kolor „brudnego” brązu…kolor skóry Tura.

Bogowie: Wanowie/ Urd (najstarsza z Norn)

Wykładnia tradycyjna: Oto pierwiastek życiowej energii, witalności, pierwotnej prokreacji i transformacji. Tur jest zwierzęciem potężnym, znanym ze swojej wytrzymałości, siły, zajadłości i brutalności. Runiczne poematy średniowieczne wspominają o różnych znaczeniach runy Uruz – zarówno o ogniu oczyszczającym, który niszczy co zbędne, jak i o wodzie, która spada z chmur w podobnym celu.

Czego nas uczy Uruz?

Uruz uczy nas panowania nad pierwotną siłą…instynktem przetrwania. Uczy nas dbania o ciało „W zdrowym ciele -zdrowy duch”. Uczy nas wytrzymałości, wytrwałości w tworzeniu. Uczy nas, ze by odnaleźć swoją siłę, trzeba najpierw trzeba stawić czoło swoim słabością. Prawdziwa siła jest wtedy, gdy panujemy nad swoim ego i swoimi instynktami (a nie wtedy, gdy je wypieramy, czy odrzucamy). Nie na darmo jego nazwa jest zarówno silnym zwierzęciem, jak i delikatnym deszczem. Jednak nie zapominajmy, że delikatny deszczyk niszczy lód i metal. Pozorna słabość może być twoją siłą, jeśli ją zrozumiesz i wiesz, jak ją wykorzystać.

Uruz uczy czym jest siła. Dla mnie była kluczem do zrozumienia czym różni się wytrwałość od uporu, wytrzymałość od zawziętości, konsekwencja od nieustępliwości i buty. To były trudne lekcje. Jednakże nie na darmo Uruz jest runą zdrowia i szczęścia. Jeśli nauczysz się słuchać swojego ciała i pokonasz najpierw oraz oswoisz swoje słabości, wtedy odnajdziesz w sobie szczęście i drogę do uzdrowienia…czy to ciała, czy sytuacji.

SŁOWA KLUCZE

Strona jasna: Forma, siła, moc. Zdrowie, Konsekwencja. Wytrzymałość. Wolność. Koncentracja. Waleczność. Szczęście. Potencjał. Autorytet. Wysokie poczucie własnej wartości. Świadomość siebie i swoich korzeni. Zdrowy rozsądek. Stabilność. Zdolności uzdrawiania. Przetrwanie. Żywotność i witalność.

Strona ciemna: Słabość. Brak wytrwałości. Ania. Obsesja. Źle ukierunkowana siła. Brutalność. Okrucieństwa. Przemoc. Słaba wola. Bezsilność. Napaść. Bezsensowny upór. Zacietrzewienie. Furia. Niskie poczucie własnej wartości. Wymuszanie szacunku strachem i przemocą. Niestałość choroba.

Jako talizman pomaga:

 • utrzymać zdrowie

 • być wytrwałym

 • rozpoznać zależności i je wykorzystać

 • przyciągnąć szczęśliwe zdarzenia

Jako amulet chroni przed:

 • gonitwą myśli

 • słabością

 • chorobą

 • głodem

 • przemocą

 • niemożnością zapuszczenia korzeni

 • brakiem kontroli nad sobą i swoim życiem

UWAGA

Niepowściągany entuzjazm może doprowadzić do mani. Nadmiar Uruz może wiązać się z brakiem panowania nad swoimi popędami (instynktami), skłonnością do zacietrzewienia i obsesji.

Zablokowanie siły Uruz wiąże się z chorobą, niestałością i ignorancją.

 

Wykładnia tradycyjna wzięta z książki Piaseckiej “Runy – dar Odyna”

Izabela Gruchalska